Poziomy homocysteiny i ryzyko złamania osteoporotycznego ad

Aby zbadać wpływ homocysteiny na osteoporozę, zbadaliśmy związek między krążącymi poziomami homocysteiny i częstością występowania złamań w dwóch niezależnych, prospektywnych badaniach trzech grup mężczyzn i kobiet w wieku 55 lat lub starszych. Metody
Osoby badane
Przeanalizowaliśmy dane z dwóch niezależnych próbek, jednej próbki ze Studium Rotterdamskiego, składającego się z dwóch grup badanych, oraz drugiej próbki z Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). Badanie rotterdamskie jest prospektywnym, trwającym populacyjnym studium kohortowym osób w wieku 55 lat i starszych, zamieszkałych w dzielnicy Ommoord w mieście Rotterdam, w Holandii. Badanie zostało zaprojektowane w celu zbadania chronicznych, upośledzających chorób. Uzasadnienie i projekt badania zostały opisane wcześniej.16 Badanie podstawowe obejmowało 7983 pacjentów. Komisja ds. Etyki medycznej w Centrum Medycznym Erasmus zatwierdziła badanie Rotterdam.
W niniejszym badaniu uwzględniono dwie niezależne, niepołączone próbki osobników. Na początku badania (1991-1993) badano losową próbę 562 osobników (kohorty 1), a podczas wizyty kontrolnej (1995-1996) badano drugą próbkę 553 osobników (kohorty 2). Kohorta 2 pierwotnie zwerbowano do badania zmian związanych z wiekiem w mózgach osób starszych 17, a kryteriami wykluczenia były otępienie, ślepota i obecność standardowych przeciwwskazań do stosowania obrazowania metodą rezonansu magnetycznego. Badani w kohorcie 2 byli w wieku od 60 do 90 lat i zostali losowo wybrani, z rozwarstwieniem według wieku (w grupach pięcioletnich) i płci.
LASA to ciągłe badanie kohortowe dotyczące czynników predykcyjnych i konsekwencji zmian w zakresie autonomii i dobrego samopoczucia u osób starszych w Holandii. Procedury stosowane przy pobieraniu próbek i gromadzeniu danych zostały szczegółowo opisane w innym miejscu.18 W skrócie, próba osób w wieku od 55 do 85 lat, podzielona według wieku, płci i poziomu urbanizacji miejsca zamieszkania (liczba adresów na kilometr kwadratowy) , została zaczerpnięta z rejestrów ludności 11 gmin. Na wstępnym badaniu (w 1992 lub 1993 r.) Wzięło udział 3107 uczestników. Niniejsze badanie przeprowadzono z podpróbą 1291 osób, z którymi przeprowadzono wywiady w czasie drugiego zbierania danych (w 1995 lub 1996 r.) I które ukończyły 65 lat lub więcej stycznia 1996 r. Komisja ds. Etyki lekarskiej Centrum Medyczne Vrije Universiteit zatwierdziło badanie.
Wszyscy uczestnicy badania Rotterdam i LASA, którzy uczestniczyli w niniejszym badaniu, wyrazili pisemną zgodę.
Ocena złamań
W badaniu rotterdamskim lekarze rodzinni monitorowali pacjentów pod kątem wystąpienia incydentów, które zostały zgłoszone za pomocą skomputeryzowanego systemu. Zdarzenia zostały sklasyfikowane niezależnie przez dwóch lekarzy prowadzących badania zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych, 10-ta Rewizja (ICD-10-CM) .19 Ekspert w zakresie osteoporozy dokonał przeglądu wszystkich zakodowanych zdarzeń w celu ostatecznej klasyfikacji. W przypadku tego badania kontynuacja badań zakończyła się stycznia 2002 r.
W badaniu LASA złamania pomiędzy drugim badaniem (w 1995 lub 1996 r.) A trzecim badaniem (w 1998 r. Lub 1999 r.) Rejestrowano prospektywnie w kalendarzu
[hasła pokrewne: alprazolam, bifidobacterium, bupropion ]
[przypisy: zapaść krążeniowa, zapaść, intermedicus ]