Poziomy homocysteiny i ryzyko złamania osteoporotycznego ad 6

Ponadto obserwowany związek między poziomami homocysteiny i ryzykiem złamania w kohorcie badania Rotterdam nie został znacznie zmniejszony po dostosowaniu do spożycia kalorii, białka, wapnia i witamin w diecie (dane nie przedstawione). Ta sama analiza nie mogła zostać przeprowadzona dla kohorty 2 badania rotterdamskiego lub dla LASA, ponieważ dane dotyczące spożycia pokarmu nie były dostępne dla tych kohort. Zamiast tego poziomy 25-hydroksywitaminy D w surowicy były stosowane jako miara stanu odżywienia dla osobników w LASA, a korekta dla tej kowariancji nie zmieniała oszacowań ryzyka. Population Attributable Risk
Tabela 4. Tabela 4. Ryzyko względne i populacja Ryzyka przypisywane niezależnym czynnikom ryzyka w przypadku złamania incydentu. Tabela 4 przedstawia zależne od populacji ryzyko niezależnych czynników ryzyka złamania w całej badanej populacji. Ryzyko złamania, które można było przypisać poziomowi homocysteiny w najwyższym kwartylu dla określonego wieku, oszacowano na 19 procent. Związek wysokiego poziomu homocysteiny z występowaniem złamań incydentów był podobny do związku ryzyka złamania z niską gęstością mineralną kości, zaburzeniami poznawczymi i niedawnymi upadkami.
Dyskusja
Nasze analizy danych z trzech grup badanych w dwóch niezależnych badaniach pokazują silny związek pomiędzy podwyższonym poziomem homocysteiny a ryzykiem złamania osteoporotycznego. Ryzyko złamania dostosowane do wieku i płci wzrosło o 30 procent przy każdym wzroście o SD na poziomie homocysteiny. Poziom homocysteiny w surowicy w najwyższym kwartylu podwoił ryzyko złamania. Wielkość tego efektu jest podobna do tej obserwowanej wcześniej dla zwiększenia ryzyka choroby sercowo-naczyniowej i otępienia zgodnie z poziomem homocysteiny.12-14,28
Nowatorskim aspektem tego badania jest zbadanie związku między ryzykiem złamania a poziomem homocysteiny w ogólnej, starszej populacji. Związek ten wydaje się być spójny w obrębie tej populacji, ponieważ znaleźliśmy podobne szacunki ryzyka w dwóch kohortach badania Rotterdam i w LASA. Związek wydaje się być niezależny od wieku, płci i innych czynników ryzyka złamania, takich jak palenie tytoniu, niedawne upadki, otępienie, cukrzyca, choroba tętnic obwodowych i niedobór żywieniowy. Ze względu na nieodłączne ograniczenie pomiaru poboru pokarmu za pomocą kwestionariusza, niedobór żywieniowy nie może być całkowicie wykluczony jako czynnik zakłócający.
Obliczone ryzyko populacyjne związane z efektami zwiększonego poziomu homocysteiny jest znaczne. Poziom homocysteiny w najwyższym kwartylu odpowiadającym szczególnym wiekowi wiązał się z 19-procentowym ryzykiem przypisywanym w naszej populacji. Ryzyko związane z populacją było podobne w przypadku dobrze znanych czynników ryzyka złamania, takich jak mała gęstość mineralna kości, zaburzenia poznawcze i niedawne upadki w badanej populacji. Niedawny raport wykazał, że w badaniu w Rotterdamie populacyjne ryzyko zawału mięśnia sercowego związane z hipercholesterolemią i nadciśnieniem tętniczym – dwa dobrze znane czynniki ryzyka – wynosiło odpowiednio 18 procent i 14 procent. 29 Tak więc wysoki poziom homocysteiny wydaje się mieć działanie, którego rozmiar jest podobny do ustalonych czynników ryzyka złamań i chorób sercowo-naczyniowych.
Wystąpiły znaczne różnice w technikach stosowanych do oceny poziomów homocysteiny w trzech badanych kohortach
[hasła pokrewne: atropina, flexagen, alprazolam ]
[hasła pokrewne: furaginum teva ulotka, milurit skutki uboczne, zapaść serca ]