Perfuzja tolbutamidu wysepek szczurzych. Sekwencyjne zmiany wapnia, fosforu, sodu, potasu i chloru w pojedynczych komórkach beta.

Fluktuacje wapnia, fosforu, sodu, potasu i chloru w komórkach beta były obserwowane podczas perifuzji wysepki szczura za pomocą tolbutamidu i związane z wydzielaniem insuliny. W 24 eksperymentach w parze dwie komory zawierające 100 wysepek perifozowano z buforowanym podłożem zawierającym 4,2 mM glukozy w monoterapii lub z dodatkiem tolbutamidu (200 mikrogramów / ml). Ścieki zbierano często w celu oznaczenia insuliny. W ośmiu różnych odstępach czasu od 0 do 20 min wysepki zostały ostro ustalone, przygotowane do skanowania mikroskopii elektronowej i zidentyfikowano komórki beta w tkance wyspowej. Zawartość pierwiastka w 480 pojedynczych komórkach zmierzono metodą rentgenowskiej analizy dyspersji energii. Tolbutamid wywoływał typowe jednofazowe uwalnianie insuliny, które przekraczało kontrolne tempo sekrecji wysepek od 2 do 6 min przy wartości szczytowej po 3 min. Ten wzór poprzedziła jednofazowa akumulacja wapnia w kom,órkach beta, która gwałtownie wzrosła o 150% powyżej komórek kontrolnych w ciągu minuty i spadła do linii podstawowej o 4 minuty. Szybkie wchodzenie wapnia wiązało się ze znaczącymi obniżeniami zawartości sodu i potasu bez zmiany fosforu komórkowego. Chlor spadł w 2 minuty, a następnie wzrósł o ponad 50% powyżej komórek kontrolnych po 4 minutach. Po 6 minutach wydzielanie insuliny i zawartość pierwiastka pozostały w pobliżu poziomów kontrolnych. Wnioskujemy, że jednofazowa akumulacja wapnia w komórkach beta jest najwcześniejszym, najbardziej przewidywalnym zdarzeniem wydzielania insuliny przez wysepki po stymulacji tolbutamidem. Oscylacje beta-komórkowego sodu i potasu odnoszą się wzajemnie do wapnia, a podniesienie zawartości chloru jest zjawiskiem stosunkowo późnym w procesie sprzęgania z sekrecją bodźca.
[hasła pokrewne: intermedicus, soplówka jeżowata, szkoła podstawowa w nawojowej ]