Metabolizm proinsuliny i insuliny przez wątrobę

Usunięto proinulinę bydlęcą przez wyizolowaną, perfundowaną wątrobę szczura, a wyniki porównywano z usuwaniem insuliny. Przy wysokich stężeniach insuliny (> 180 ng / ml) proces usuwania był nasycony, a t. wahała się od 35 do 56 minut. Przy niskich początkowych poziomach insuliny zanik następował po kinetyce pierwszego rzędu, gdzie średni współczynnik regresji był. 0,022, t. 13,8 min, a ekstrakcja w wątrobie 4,0 ml / min. Wyniki z proinsulinem były uderzająco odmienne od tych wyników. W wysokich i niskich stężeniach wątrobowe usuwanie proinsuliny było znacznie wolniejsze, średnio 10-15 razy mniejsze niż insuliny. Specyficzne techniki testów immunologicznych i filtracja żelowa próbek pobranych z perfuzji, do których dodano zarówno znakowaną, jak i nieznakowaną proinsulinę, nie wykazywały konwersji ani na insulinę ani na peptyd C. Bydlęce i szczurzej proinsuliny znakowane 131I degradowano wolniej niż bydlęca insulina-131I przez homogenaty wątroby bydlęcej i szczurzej. Zarówno proinsulina jak i insulina hamowały degradację insuliny-131I, równomolowe ilości proinsuliny były 2-5 razy mniej skuteczne niż insulina. Wyniki te wskazują na znaczne różnice w zdolności wątroby do usuwania i degradacji insuliny i proinsuliny. Niska wątrobowa ekstrakcja proinsuliny może wyjaśniać jej przedłużony okres półtrwania in vivo i przyczyniać się do jej stosunkowo wysokiego stężenia w osoczu na czczo. Ponadto to odkrycie będzie musiało zostać wzięte pod uwagę przy interpretacji zmian we wskaźnikach proinsuliny: insuliny we krwi obwodowej w różnych sytuacjach metabolicznych.
[podobne: milurit skutki uboczne, animed janów lubelski, złamanie monteggia ]