Limfocyty B i T w pierwotnej chorobie niedoboru odporności u człowieka

Badano populacje komórek B i T u 32 pacjentów z różnymi postaciami pierwotnej choroby niedoboru odporności. Komórki B w krwi obwodowej badano w odniesieniu do immunoglobulin powierzchniowych za pomocą immunofluorescencji. Funkcję limfocytów T badano wykorzystując ocenę ilościową odpowiedzi proliferacyjnej na fitochemaglutyninę (PHA) i opóźnioną alergię na różne antygeny. U 10 pacjentów oceniano również limfocyty węzłów chłonnych 11 dzieci z dziecinną agammaglobulinemią sprzężoną z chromosomem X podzielono na dwie podgrupy. Jeden nie wykazywał żadnych plam immunoglobulin na limfocytach krwi obwodowej, drugi zawierał bardzo niski procent limfocytów IgM i niekiedy IgA. Ośmiu pacjentów z typowym zmiennym niedoborem odporności miało umiarkowanie obniżone odsetki limfocytów krwi obwodowej i węzłów chłonnych z powierzchniowymi immunoglobulinami, ale tym pacjentom brakowało komórek wydzielających immunoglobuliny. Cztery przypadki wyizolowanego niedoboru IgA miały prawidłowy lub wysoki odsetek, a dwa przypadki ataksji-teleangiektazji miały wysoki odsetek limfocytów z IgA w tak zwanej dystrybucji receptorów zarówno we krwi obwodowej, jak i węzłach chłonnych. U trzech pacjentów z infekcyjnym połączonym niedoborem odporności, który został skorygowany przez przeszczep szpiku, odsetki limfocytów zawierających Ig wzrosły do normalnego lub wysokiego poziomu wraz z ustaleniem funkcjonalnej populacji limfocytów T i ostatecznym wydzielaniem immunoglobulin w surowicy. Jeden przypadek zespołu Di George a odtworzonego w wyniku przeszczepu grasicy płodu wykazał stopniowy spadek liczby limfocytów B w krążeniu równolegle do przywrócenia populacji komórek T.
[patrz też: mediastinoskopia, animed janów lubelski, bas med gorlice ]