„Letting Them Die”: Dlaczego programy zapobiegające HIV / AIDS zawodzą

Wiktoriański eufemizm miał swoje zastosowania. To, co my w naszej klinicznie literalnej erze nazywamy infekcjami przenoszonymi drogą płciową, kiedyś nosiło bardziej sugestywną etykietę: choroby społeczne . Na podstawie dowodów przytoczonych przez niezwykłą książkę psychologa społecznego Catherine Campbell ta pozornie wymijająca nazwa była rzeczywiście bliższa znaku. Tytuł tej książki pochodzi z linii południowoafrykańskiego satyryka Pietera-Dirka Uysa: W starej Afryce Południowej zabijaliśmy ludzi. Teraz po prostu pozwalamy im umrzeć. Odnośnie śmiercionośnej roli, jaką czynniki społeczne odegrały w epidemii AIDS, książka stawia dwa pytania o palącym znaczeniu. Dlaczego ludzie w krajach spustoszonych przez AIDS nadal angażują się w niebezpieczny seks, który, jak wiedzą, może ich zabić. I dlaczego programy, których celem jest zapobieganie takiej praktyce, często zawodzą. Odpowiedź Campbella jest taka, że zachowania seksualne są zdeterminowane zarówno przez kontekst społeczny i ekonomiczny, jak i indywidualną wolę. To, co ludzie rozumieją o ludzkim wirusie upośledzenia odporności (HIV), wierzymy w siebie i robimy w ich życiu seksualnym nie jest wyłącznie z ich własnego wyboru, ale raczej jest głęboko kształtowany przez złożoną wzajemną zależność norm społecznych, możliwości, oczekiwań i ograniczeń . Dotychczasowe starania na rzecz walki z HIV i AIDS zawiodły, ponieważ przeoczyły ten fakt i opierały się na wąskich interwencjach biomedycznych i behawioralnych, wysiłkach ukierunkowanych na jednostki, ale zaniedbujących wspieranie wspierających procesów społecznych, które umożliwiają ludziom ochronę. O ile osoby zagrożone nie są zaangażowane w pielęgnowanie swojej społeczności sprzyjającej zdrowiu , pisze Campbell, same informacje i motywacja będą niewystarczające, by zapewnić zmianę zachowań.
Liczby dorosłych i dzieci, których według szacunków żyją z HIV lub AIDS w różnych regionach od grudnia 2003 r. Dane pochodzą ze Światowej Organizacji Zdrowia i Wspólnego Programu Narodów Zjednoczonych na temat HIV / AIDS (UNAIDS). Liczby regionalne nie sumują się do sumy z powodu zaokrąglenia.

Książka przedstawia wyniki wieloletniej oceny Campbella projektu HIV w południowoafrykańskim miasteczku górniczym. Miasto jest archetypem środowiska, w którym epidemia kwitła; ma 100 000 stałych mieszkańców, 70 000 migrantów pracujących w kopalniach i 2000 komercyjnych pracowników seksualnych. Na początku projektu 69 procent pracowników seksu, 22 procent górników i 8 procent 15-letnich dziewcząt było HIV-pozytywnych. Zaprojektowany, aby rozwiązać problemy medyczne i społeczne, projekt miał na celu dotarcie do tych kluczowych grup poprzez promowanie edukacji rówieśniczej, która była programem do szkolenia członków danej społeczności, aby zmotywować swoich rówieśników do zmiany zbiorowych norm, które zagrażały ich zdrowiu.
Projekt nigdy nie działał zgodnie z oczekiwaniami. Wśród osób zajmujących się usługami seksualnymi edukacja rówieśnicza skutecznie podniosła świadomość HIV i zwiększyła gotowość kobiet do praktykowania bezpieczniejszego seksu. Ale ten postęp był mało przydatny dla kobiet, jeśli ich klienci nadal sprzeciwiali się używaniu prezerwatyw. Jak zauważył jeden z pracowników płciowych: Nie mamy uprawnień do egzekwowania takich decyzji . Ci, którzy mieli większą władzę – głównie górnicy – pozostawali uwięzieni w umyśle fatalizmu i machismo, ponieważ zarówno ich menadżerowie, jak i ich związek, odmówili jakikolwiek wysiłek w edukację rówieśniczą
[patrz też: roksytromycyna, diklofenak, anakinra ]
[patrz też: roksytromycyna, animed janów lubelski, epinefryna ]