Kumulacja diacyloglicerolu i nieprawidłowości mikronaczyniowe wywołane podwyższonym poziomem glukozy.

Przeprowadzono niniejsze doświadczenia w celu zbadania hipotezy, że indukowana glukozą zwiększona synteza de novo 1,2-diacylo-sn-glicerolu (obserwowana w wielu różnych tkankach, w tym w komórkach śródbłonka naczyń włosowatych siatkówki, narażonych na podwyższony poziom glukozy we krwi; in vitro) i związana z tym aktywacja kinazy białkowej C może odgrywać rolę w pośredniczeniu w wywołanych glukozą naczyniowych zmianach czynnościowych. Podaje się tu, że dwa razy dziennie wkraplanie 30 mM glukozy przez 10 d w modelu tkanki ziarninowej komory szczurzej indukuje w przybliżeniu 2,7-krotny wzrost poziomu diacyloglicerolu (DAG) (w porównaniu z tkankami narażonymi na 5 mM glukozy) w połączeniu z wyraźnym wzrostem w klirens naczyniowy albuminy i przepływu krwi. Po zastosowaniu 3 mM pirogronianu zapobiega się wzrostowi poziomu DAG wywołanemu przez glukozę, jak również czynnościowym zmianom naczyniowym. Farmakologiczna aktywacja kinazy białkowej C z estrem forbolu TPA w obecności 5 mM glukozy zwiększa klirens albuminy drobnokomórkowej i przepływ krwi, a podobne efekty obserwuje się w przypadku 1-monooleiny (MOG), farmakologicznego inhibitora katabolizmu endogennej DAG. Farmakologiczny inhibitor kinazy białkowej C (staurosporyny) znacznie osłabia wzrost klirensu albuminy drobnokomórkowej (ale nie wzrost przepływu krwi) indukowany przez glukozę lub MOG. Te wyniki są zgodne z hipotezą, że podwyższone stężenia glukozy zwiększają zawartość DAG w tkankach poprzez syntezę de novo, powodując aktywację kinazy białkowej C, i że te zdarzenia biochemiczne są jednym z czynników, które generują zwiększony klirens z albuminą naczyń krwionośnych.
[podobne: komórki dendrytyczne, milurit skutki uboczne, neospasmina opinie ]