Homocysteina jako czynnik predykcyjny złamania stawu biodrowego u osób starszych ad 7

Po trzecie, ze względu na zmienność wewnątrzosobową stężeń homocysteiny, zastosowanie pojedynczego pomiaru wykonanego podczas 20-letniego okresu obserwacji mogło doprowadzić do rozcieńczenia regresji, powodując zaniżenie względnego ryzyka złamania biodra zgodnie z Stężenie homocysteiny 36. Po czwarte, nie byliśmy w stanie ocenić potencjalnego zakłócenia ze względu na czynniki dietetyczne, ponieważ na początku nie było dostępnych informacji o diecie. Ponieważ folian i witaminy B12 i B6 są głównymi determinantami stężenia homocysteiny u osób starszych, 12,37 nieadekwatność jednej lub więcej z tych witamin, a nie samo stężenie homocysteiny, może być odpowiedzialne za obserwowany wpływ na ryzyko złamania bliższego końca kości udowej . Pacjenci z niedokrwistością złośliwą mają zmniejszoną gęstość mineralną kości w odcinku lędźwiowym 38, aw porównaniu z populacją ogólną prawie dwukrotnie zwiększają ryzyko złamania biodra. 39 Niedawne badania populacyjne wykazały, że starsze kobiety, ale nie mężczyźni, mają niska gęstość mineralna kości miała znacznie niższe stężenia witaminy B12 niż u starszych kobiet o wyższej gęstości kości.40 Możliwe jest również, że wpływ homocysteiny na ryzyko złamania kości biodrowej jest spowodowany innymi substancjami odżywczymi, oprócz witamin z grupy B, których nie byliśmy w stanie zmierzyć. Jeśli istnieje bezpośredni wpływ tych czynników żywieniowych na ryzyko złamania biodra, stężenie homocysteiny może po prostu odzwierciedlać stan odżywienia. Zatem czynniki dietetyczne mogą wyjaśniać związek między stężeniem homocysteiny w osoczu a ryzykiem złamania biodra obserwowanym w naszym badaniu. Ostatecznie, ponieważ nie było dostępnych danych na temat gęstości mineralnej kości dla uczestników badania w punkcie wyjściowym, nie byliśmy w stanie ocenić, czy wpływ homocysteiny na złamanie biodra może wynikać z gęstości mineralnej kości.
Nie byliśmy w stanie ustalić związku przyczynowo-skutkowego, ponieważ stężenia homocysteiny w osoczu mogą być jedynie wskaźnikiem różnic odżywczych lub metabolicznych, które są prawdziwymi przyczynowymi czynnikami w złamaniu biodra. Ponadto nie możemy ustalić, czy obserwowane w naszej populacji badanie jest wynikiem tych samych mechanizmów, które prowadzą do zwiększenia częstości występowania osteoporozy u pacjentów z homocystynurią.
To badanie sugeruje, że całkowite stężenie homocysteiny jest silnie związane z ryzykiem złamania biodra. Jeśli związek okaże się być przyczyną i skutkiem, odkrycie to może mieć ważne implikacje dla rozwoju interwencji mających na celu zapobieganie złamaniom biodra, ponieważ całkowite stężenia homocysteiny mogą być skutecznie i łatwo modyfikowane przez spożycie kwasu foliowego i witamin B6 i B12 w diecie. Konieczne są dalsze badania populacyjne w celu zbadania roli homocysteiny w osteoporozie i złamaniach osteoporotycznych oraz w celu ustalenia, czy ogólnokrajowe wzmacnianie żywności kwasem foliowym pomoże zmniejszyć częstość złamań szyjki kości udowej w Stanach Zjednoczonych.
[podobne: disulfiram, citalopram, alprazolam ]
[więcej w: soplówka jeżowata, neospasmina opinie, sonomed opole ]