Homocysteina jako czynnik predykcyjny złamania stawu biodrowego u osób starszych ad 5

W kwartylu 4 w porównaniu z kwartylem stwierdzono 8,8 nadwyżki złamań na 100 mężczyzn (95% przedział ufności, 0,4 do 17,3) dla średnich poziomów zmiennych towarzyszących w 14-letnim okresie obserwacji. Wśród kobiet nie było wyraźnego wzrostu ryzyka złamania w kwartylu 2 i 3 w porównaniu z kwartylem (współczynnik ryzyka dla kwartylu 2, 0,78, przedział ufności 95%, 0,45 do 1,33, współczynnik ryzyka dla kwartyl 3, 1,07; 95-procentowy przedział ufności, od 0,64 do 1,78) (rysunek 1). Wśród kobiet w kwartylu 4 ryzyko złamania było jednak prawie dwukrotnie większe niż u kobiet w kwartylu (współczynnik ryzyka dla kwartyl 4, 1,92, przedział ufności 95%, 1,18 do 3,10). Test liniowego trendu w zakresie hazardu był statystycznie istotny (P <0,01). W przypadku kobiet, które nie były obecnie leczone estrogenami, różnica w ryzyku złamania biodra między kwartylami 4 i dla średnich poziomów ich współzmiennych w 14-letnim okresie obserwacji wyniosła 9,5 nadwyżki złamań na 100 uczestników (95-procentowy przedział ufności, 1,2 do 17,9).
Dla każdego wzrostu o SD w całkowitym stężeniu homocysteiny przekształconym w log, ryzyko złamania biodra wzrosło o 59% u mężczyzn (1 SD w log-stransformowanym stężeniu homocysteiny, 0,34, współczynnik ryzyka, 1,59, przedział ufności 95%, 1,31 do 1,94) i 26% u kobiet (1 SD, 0,35, hazard, 1,26, 95% przedział ufności, 1,08 do 1,47). Dodatkowe korekty dotyczące choroby sercowo-naczyniowej, sprawności fizycznej, stanu poznawczego oraz masy modelowanej jako zmienna czasowa zmieniająca się nie zmieniają wpływu stężenia homocysteiny na ryzyko złamania biodra u mężczyzn i kobiet. Wśród mężczyzn w kwartylu 4, dwóch miało wartości homocysteiny (96 i 220 .mol na litr), które były ponad dwukrotnie wyższe od następnej wartości. Wpływ stężenia homocysteiny na ryzyko złamania biodra pozostał zasadniczo niezmieniony, gdy nasza analiza została powtórzona z wyłączeniem tych dwóch wartości odstających. Nie było ekstremalnych wartości homocysteiny wśród kobiet.
Dyskusja
Stwierdziliśmy, że stężenia homocysteiny w osoczu były związane z ryzykiem złamania biodra u mężczyzn i kobiet. Uczestnicy badania w najwyższym kwartylu wartości dla całkowitej homocysteiny wykazywali istotnie wyższe ryzyko złamania bliższego końca kości biodra niż osoby z najniższym kwartylem: współczynnik prawie czterech u mężczyzn i współczynnik 1,9 u kobiet. Ryzyko złamania szyjki kości udowej wzrosło o 59 procent u mężczyzn i o 26 procent u kobiet przy każdym wzroście o SD w całkowitym stężeniu homocysteiny przekształconym w log. Wzrost ryzyka w przypadku kwartylów u mężczyzn okazał się monotoniczny. Pomimo statystycznie istotnego testu na liniową tendencję ryzyka u kobiet, tylko osoby z najwyższym kwartylem były narażone na zwiększone ryzyko złamania biodra, co sugeruje możliwy efekt progowy.
Widoczne różnice w zależności od płci w gradiencie ryzyka od najniższego do najwyższego kwartylu stężenia homocysteiny można wytłumaczyć niższą częstością występowania złamania szyjki kości udowej u mężczyzn. Ponieważ wielkość współczynnika ryzyka zależy od ryzyka w grupie referencyjnej, zapewniamy bezwzględną miarę wpływu stężenia homocysteiny na ryzyko złamania bliższego końca kości udowej
[patrz też: teosyal, bisoprolol, disulfiram ]
[podobne: roksytromycyna, animed janów lubelski, epinefryna ]