Testy genetyczne wykrywające możliwość wystąpienia raka jajnika cz. 2

width=256Chociaż istnieje zwiększona świadomość tej luki w opiece, proste rozwiązanie, w wyniku którego uzyskano idealną 100% genetyczną częstotliwość referencyjną / testową, pozostaje nieuchwytne. W 2016 r. Członkowie BRCA TtoT przeprowadzili ankietę dotyczącą kanadyjskich klinik genetyki raka i ustalili, że czas oczekiwania na wyniki testów genetycznych wynosił do 8 miesięcy, a czas oczekiwania na poradnictwo przedtestowe wahał się od 2 miesięcy do 2 lat, z szybszym czasem (3 -5 mies.) przed testem czas oczekiwania dla pacjentów z rakiem jajnika. W związku z tym, po prostu zwiększenie odsetka odniesienia genetyki u pacjentów z rakiem jajnika prawdopodobnie nie spowoduje szybkiego dostępu do informacji genetycznej i może przyczynić się do wydłużenia czasu oczekiwania u wszystkich chorych na genetykę. Aktualne czasy oczekiwania w Kanadzie w przypadku tradycyjnej oceny germinalnej BRCA1 / 2 są zaporowe dla potencjalnych decyzji dotyczących leczenia.

[przypisy: hipermagnezemia, szkoła podstawowa w nawojowej, komórki dendrytyczne ]