Testy genetyczne wykrywające możliwość wystąpienia raka jajnika cz. 1

width=300Pomimo wielu wytycznych zalecających testy genetyczne dla wszystkich pacjentów z nie-śluzowym nabłonkowym rakiem jajnika, niezależnie od osobistej historii raka, wywiadu rodzinnego lub pochodzenia etnicznego, opublikowane badania konsekwentnie pokazuje, że <25% kobiet jest kierowanych do testów genetycznych linii płciowej przy użyciu tradycyjnego modelu testowania w kierunku zarodkowym. Krajowe kryteria dziedzicznego testowania genetycznego raka piersi i jajnika nie istnieją w Kanadzie, a każda prowincja stosuje własne kryteria formalne lub nieformalne. Niedawny artykuł przeglądowy członków BRCA TtoT zidentyfikował problemy z procesem, dostęp geograficzny i brak wiedzy lekarzy jako główne bariery w testach genetycznych. Obecne praktyki niedostateczne zapobiegają możliwości indywidualnego leczenia raka jajnika, a także zmniejszenia ryzyka raka u osób z ryzykiem jego wystąpienia.
[podobne: zapaść krążeniowa, zapaść, intermedicus ]