Dominująca ekspresja hiperlipoproteinemii typu III. Patofizjologiczne wglądy uzyskane z cech strukturalnych i kinetycznych ApoE-1 (Lys146 -> Glu).

Hyperlipoproteinemia typu III charakteryzuje się opóźnionym katabolizmem chylomikronu i VLDL i jest związana z homozygotycznością dla allelu apoE-2. Zidentyfikowaliśmy rodzinę, w której heterozygotyczność względem mutanta apoE, apoE-1 (Lys146 -> Glu), jest dominująco związana z ekspresją hiperlipoproteinemii typu III. Analiza sekwencji DNA zmutowanego genu apoE ujawniła mutację jednopunktową, która spowodowała substytucję kwasu glutaminowego (GAG) dla lizyny (AAG) na reszcie 146 w proponowanej domenie wiążącej receptor apoE. Patofizjologiczne działanie tej mutacji badano in vivo na podstawie badań kinetycznych u pacjenta i sześciu zdrowych osobników, a in vitro przez wiązanie badań apoE-1 (Lys146 -> Glu) z receptorami LDL na ludzkich fibroblastach i heparyną. Badania kinetyczne wykazały, że apoE-1 (Lys146 -> Glu) był katabolizowany znacznie wolniej niż apoE-3 u zdrowych (p <0,005). W probandzie, czasy przebywania osocza w obu apoE były znacznie dłuższe, a szybkość produkcji całkowitego apoE była około dwa razy większa niż u osobników kontrolnych. ApoE-1 (Lys146 -> Glu) był wadliwy w interakcji z receptorami LDL, a jego zdolność do wyparcia LDL w teście in vitro została zmniejszona do 7,7% w porównaniu z apoE-3. Również powinowactwo apoE-1 (Lys146 -> Glu) do heparyny było znacznie zmniejszone w porównaniu z apoE-2 (Arg158 -> Cys) i apoE-3. Uważa się, że te nieprawidłowe charakterystyki wiązania in vitro i zmieniony metabolizm in vivo apoE-1 (Lys146 -> Glu) powodują funkcjonalną dominację tej mutacji u chorego kindred.Images
[hasła pokrewne: zapaść serca, mediastinoskopia, milurit skutki uboczne ]